3150 грн
10500грн
 • 12модулів
 • теорія
ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:
 • Аналіз нормативної бази та процедур стосовно загальних питань енергоефективності будівель та споруд;
 • Фізичні основи теплової ізоляції будівель;
 • Про обстеження та шляхи термомодернізації, теплоізоляційної оболонки будівлі та інженерних систем;
 • Як використовувати програмне забезпечення при формуванні енергетичного паспорту та сертифікату будівель;
 • Як визначити економічні та екологічні показники проєктів в рамках забезпечення необхідних класів енергетичної ефективності будівель.
Як проходитиме курс
 1. Подаєте на сайті заявку або за номером телефону:
  (067) 400 86 45
 2. Отримуєте доступ до особистого кабінету на 31 день
 3. Вивчаєте теоретичну частину курсу в зручний для вас час
 4. Проходите електронне  тестування в кінці курсу
 5. Після закінчення курсу отримуєте сертифікат
Шуваєва Ольга Юріївна
Викладач в Академії Aclima
14 роківдосвіду роботи
 • Освіта

  Київський національний університет будівництва і архітектури. Факультет інженерних систем та екології, спецiальність – теплогазопостачання і вентиляція.
  1. Сертифікати з енергоаудиту:
  Проведення аудиту енергетичної ефективності будівель, Серія - АА000106.
  Обстеження інженерних систем будівель, Серія - АБ000106.
  2. Сертифікат проєктувальник. Номер І-UKR 4082
  Проєктування інженерного обладнання в системі Kan-Therm
  3.CERTIFICATE OF COMPLETION, AUTODESK Authorized Training Center
  Certificate No/ EM0194097291885179594
  COURCE AUTODESK REVIT ARCHITECTURE.
  COURCE DATE: 27-FEBRUARY-2023.
  4. Сертифікат, Training Centre "USPIH".
  "Проєктування інженерних комунікацій в Autodesk Revit Architecture",
  Серія та реєстраційний номер RA № 010323

 • Кар'єрний шлях

  1) Інженер систем кондиціонування, вентиляції і опалення.
  2) Заступник завідувача кафедри та викладач (ІІНО КНУБА).
  4) Головний спеціаліст відділу інженерних систем (ДП НДПІ "Містобудування).
  3) Керівник проєктного відділу

Викладачкурсу
Фото преподаватель
«Поділюсь знаннями та практичним досвідом з проєктування систем опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, енергоаудиту будівель і споруд»
Що очікує студента на курсі

Засвоєння основних відомостей щодо особливостей виробництва енергії в усіх її видах, особливо з нетрадиційних джерел енергії. Отримання слухачами курсу практичних умінь і навичок, самостійного досвіду використання засобів та методів скорочення енергоспоживання. Формування навичок самостійного критичного опрацювання наукових джерел, набуття досвіду самостійного розв’язування інженерних задач, використання сучасних досягнень науки й технік

Програма
курсу

01 Модуль - ВСТУП. Призначення енергетичного аудиту. Потенціал енергозбереження. Енергоефективність.

02 Модуль - Загальні положення. Сертифікація та ліцензування енергоаудиторської діяльності. Палата та спілка енергоаудиторів України. Порядок проведення енергетичного аудиту. Права та обов'язки енергоаудиторів та енергоаудиторських компаній. Контроль за дотриманням і відповідальність за порушення законодавства про енергоаудиторську діяльність. Фінансування та стимулювання енергоаудиторської діяльності.

03 Модуль - Сфера застосування. Вимоги до складу робіт з енергоаудиту. Вимоги до аналізу економічного становища підприємства та до питомого енергоспоживання. Звіт про енергетичний аудит. Організація робіт з енергоаудиту. Рекомендації щодо вибору підприємств для проведення енергоаудиту.

04 Модуль - Методологія енергоаудиту. Етапи енергоаудиту. Способи проведення енергоаудиту. Методи розрахунку втрат електроенергії.

05 Модуль - Обсяг споживання енергії, її вартість за документацією об'єкта. Визначення поточного стану споживання енергії та її вартості. Система тарифів на постачання енергії й енергоносіїв.

06 Модуль - Енергетичне обстеження об'єкту аудиторами. Схема технологічного процесу.

07 Модуль - Поточний стан енерговикористання. Методи вимірювання витрат енергії і енергоносіїв. Стаціонарні та тимчасові вимірники. Метод регресивного аналізу і тестового контролю. Оцінка споживання енергії технологічним обладнанням та системами освітлення.

08 Модуль - Потоки енергії на об'єкті. Аналіз потоків енергії в паровому котлі, теплообміннику, холодильній установці. Оцінка потоків рідин і газів за економічною швидкістю в трубопроводах.

09 Модуль - Співставлення і перехресна перевірка даних про енергоспоживання. Вхідний-вихідний паливно- енергетичний баланс. Баланс маси. Перехресна перевірка за ефективністю використання енергії. Перевірка порівнянням з типовими показниками роботи.

10 Модуль - Аналіз ефективності використання енергії на об'єкті. Звіт про річну закупівлю та споживання палива та енергії. Графіки зміни енергоспоживання в часі та регресивного аналізу. Таблиця енергоаудиту. Коефіцієнти вартості палива. Діаграма Сенкі. Кругові діаграми енергоспоживання.

11 Модуль - Опис підприємств і будівель. Постачання енергії на об'єкт. Обладнання перетворення енергії. Розподіл енергії. Обладнання споживання енергії. Конструкція і структура будівель.

12 Модуль - Рекомендації з ефективного використання енергії. Втрати в системі генерування, перетворення і розподілу. Енергія кінцевого споживання. Вплив систем енергоспоживання на ефективність енергоощадності. Енергетичний баланс.

Бонуси, які будуть в курсі

Конспекти лекцій

Підбірка науково-практичної літератури

Практична лекція з розбором прикладу проєкту по енергоефективності будівлі

Бібліотека з підручниками по проєктуваню та енергоефективності

Залишити заявку

*
*
Надіслати заявку
Інші курси
Детальніше
Детальніше
Детальніше
Зачекайте

Notice: Undefined index: sbjs_current in /var/www/aclima/data/www/academy.aclima.ua/wp-content/themes/academy/footer.php on line 190